Termovizní měření - o nás

Specializujeme se na termodiagnostiku budov a na zpracování termo auditů. Naší specialitou je zaměření na vlhkost staveb. Jsme schopni poradit adekvátní řešení problému. Také kontrolujeme kvalitu provádění prací na zateplovacích systémech, kde termosnímek velice dobře poslouží jako argument k nesprávnému provedení díla a tím i k reklamaci.

Termokamerou lze velice dobře odhalovat nejen úniky staveb, ale také různé poškození instalací topení a vody. Vše lze diagnostikovat nedestruktivním způsobem. Není potřeba kopání k vyhledání úniku.

Po termografickém měření zákazník obdrží závěrečnou zprávu - protokol o termografickém měření dle ČSN EN 13 187 pro dokonalou přehlednost doplněn o termosnímky, snímky v reálu i vkládané termosnímky do reálných s popisy vybraných snímků.


Provádíme:

 

  • Termosnímky budov, před a po zateplení (tepelné mosty)

  • Vyhledání tras potrubí v podlahách, stěnách, stropech

  • Lokalizování závad podlahového vytápění (účinost, poškození, špatná pokládka)

  • Kontrolu komínových tras (poškození izolace nebo vnějšího pláště komína )

  • Speciální snímkování k nalezení škůdců v izolacích (kuny, lasičky, atd)

  • Kontrolu zateplení budov po realizaci díla (snímky je možné použít k reklamaci)

  • Zjištění úniků přes těsnění (dveře a okna)

  • Vyhledání původu vlhkosti v budovách a její změření (existuje 12 druhů)

  • Kontrola elektroinstalací a rozvodných skříní


Podmínky pro měření

Termografické měření  je možné provádět ideálně při teplotním rozdílu vnitřní a venkovní teploty minimálně 15°C. V praxi to znamená, že venkovní teplota musí být méně než 10°C, v ideálním případě 5°C a méně.

Dále nelze termografické měření provádět při přímém slunečním záření a cca. 3 hod. po jeho skončení, za silného větru více jak 5m/s a za deště. Měřit lze za určitých korekcí ve dnech kdy není přímé sluneční záření a v noci.

Fotovoltarické panely se naopak měří při slunečném svitu při výkonu od 800 W/m2 a více, tím se zjistí poškozená místa s výrazně vyšší teplotou